Grupa Azoty: w styczniu spadła produkcja nawozów azotowych Puls Biznesu

November 27, 2023 | aporadix

Jeżeli na terenach o dużym nachyleniu występuje uprawa roślin, odległości określone w pkt. 1 mogą zostać zmniejszone o połowę w przypadku stosowania nawozów za pomocą urządzeń aplikujących je bezpośrednio do gleby. Największymi producentami nawozów na świecie są Chiny (31% globalnej produkcji), Indie, USA (po 10%), Rosja (8%) i Kanada (5%). Saletra za 1370 zł – […]

Jeżeli na terenach o dużym nachyleniu występuje uprawa roślin, odległości określone w pkt. 1 mogą zostać zmniejszone o połowę w przypadku stosowania nawozów za pomocą urządzeń aplikujących je bezpośrednio do gleby. Największymi producentami nawozów na świecie są Chiny (31% globalnej produkcji), Indie, USA (po 10%), Rosja (8%) i Kanada (5%).

Saletra za 1370 zł – Gdzie kupisz nawozy najtaniej? SONDA NAWOZOWA

Straty w tym skróconym cyklu obiegu pierwiastków są pokrywane przez nawożenie mineralne podlegające obowiązkowi bilansowania. Nawozy sztuczne – substancje pochodzenia mineralnego[1], używane w uprawie roślin w celu wzbogacenia gleby w składniki pokarmowe niezbędne dla rozwoju roślin i polepszenia jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych[2]. Nawozy mineralne mogą być produkowane z kopalin lub wytwarzane na szeroką skalę w zakładach chemicznych w procesie syntezy.

Salmag droższy o 140 zł, Polifoska tańsza o 500 zł. Jakie są aktualne ceny nawozów?

Im większa biomasa roślin, tym więcej dwutlenku węgla z atmosfery mogą one przyswoić. Zwiększona plenność roślin powodowana wykorzystaniem nawozów mineralnych wpływa korzystnie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery[18]. Nawozy azotowe – nawozy, które zawierają główny składnik pokarmowy roślin – azot – niezbędny do syntezy m.in. Białek, często w formie bezpośrednio przyswajalnej przez rośliny, rzadziej w formie przyswajalnej po przemianach zachodzących w glebie. Nawozy azotowe są produktami przeznaczonymi dla sektora rolnego, służącymi głównie zwiększeniu efektywności upraw rolnych.

Rosną ceny zbóż, zwłaszcza w Elewarrach

Zdaniem analityków spadkowa tendencja cenowa na krajowym rynku nawozów prawdopodobnie będzie kontynuowana również w kolejnych miesiącach br. Wpływ na to ma niski popyt ze strony rolników i taniejący gaz. W marcu wyprodukowała 107 tys. Ton w porównaniu do 80 tys. Wzrost zanotowano też w przypadku nawozów specjalistycznych. Dane za luty kształtują się na poziomie 26 tys.

Niższa cena mocznika otwiera okno na korzystne zakupy

  1. Związki wapnia w nawozach wapniowych służą przede wszystkim do regulowania odczynu gleby.
  2. To rekordowe poziomy wyłączając chwilowy skok cen na początku wojny w Ukrainie.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 31 stycznia 2023 r.
  4. To oznacza mniejsze przychody tych firm i konieczność zadbania o skomplikowane instalacje technologiczne.

Ponadto w rolnictwie wykorzystuje się nawozy zawierające inne składniki, np. Fosfor i potas (nawozy NPK), a także lub siarkę (nawozy NPK+S). Są one stosowane do wspomagania upraw wymagających szczególnej obecności tych pierwiastków oraz w przypadku gleb o ich niskiej zawartości. Jeśli prognozy spadku zbiorów w Rosji się sprawdzą, Rosja może przestać zalewać światowy rynek tanim zbożem, co wpłynęłoby korzystnie na ceny ziarna w innych krajach, w tym także w Polsce. Opady śniegu i zimna pogoda w maju spowodowały największe szkody w południowej i centralnej Rosji, kluczowych regionach produkujących zboże. Tamtejsze ministerstwo rolnictwa uspokaja, że pomimo strat i spadku eksportu do 47 mln t, Rosja pozostanie światowym liderem w dostawach pszenicy.

Rosja i raport USDA wpływają na ceny pszenicy

Na spadek cen nawozów mogą ponadto wpłynąć ceny gazu. Bo chociaż jego ceny w ostatnich tygodniach przestały spadać, w perspektywie długoterminowej analitycy rynkowi nie przewidują wzrostu cen. Jednak, nawet jeśli nawozy mineralne jeszcze potanieją, to raczej nie należy spodziewać Deutsche Borse współpracuje z Forge aby rozszerzyć globalną platformę rynku prywatnego na Europę się dużych spadków cen. Z opublikowanych przez Grupę Azoty szacunkowych wolumenów produkcji za luty 2024 r. Wynika, że w spółkach Grupy Kapitałowej produkcja nawozów wszystkich grup wzrosła względem stycznia br., jak i wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Tak dbano o wizerunek NBP. 1,7 mln zł za analizę komentarzy w sieci

Terminów stosowania nawozów określonych w tabeli 2 nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami oraz upraw kontenerowych. Zastosowanie nawozów mineralnych w rolnictwie rośnie. Ich nadmiar może oddziaływać szkodliwie na glebę i organizmy w niej żyjące. Spływająca z przenawożonych pól woda zawiera duże ilości związków mineralnych, głównie azotu i fosforu. Spływy te oraz ścieki obficie wzbogacają wody w substancje pokarmowe, tym samym powodując użyźnianie zbiorników wodnych, co prowadzi do silnego rozwoju roślin wodnych, przede wszystkim glonów, wywołując ich zakwity. Masowo występujące glony ulegają rozkładowi, zużywając tlen zawarty w wodzie.

Stanowi to 16% wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca. Grupa Azoty zwiększa produkcję nawozów mineralnych. Tak wynika z szacunkowych danych dotyczących produkcji w lutym br. Wzrosty odnotowano w przypadku nawozów wszystkich grup, tj.

Wzrosły także ceny pozostałych zbóż. Tymczasem niektórzy rolnicy, którzy podpisali umowy na dostawy ziarna, kiedy ceny były niższe, niechętnie podchodzą do realizacji tych umów. Stawia to w trudnej sytuacji także skupujących. Rolnicy podpisali umowy, mając na uwadze, że sprzedaż, by dopłata się należała, powinna nastąpić do końca maja. Na krajowym rynku zbóż ruch większy, chociaż brak uruchomienia zapowiadanych dopłat i wzrosty cen, powodują kolejne zamieszanie.

Natomiast jedna trzecia całkowitego wolumenu dostaw należała do Rosji. Import samego mocznika wzrósł w latach 2020–2021 aż o 53%, gdzie Rosja miała udział nawet 40%. Tymczasem dane z 2023 r. Pokazują, że Unia Europejska zaimportowała dwa razy więcej mocznika z Rosji w stosunku do poprzedniego roku.W lutym 2024 r. UE importowała z Rosji 521,3 tys. Ton rosyjskich nawozów za łączną kwotę 167,4 mln euro.

To wielki cios w europejskich producentów nawozów, których produkcja stała się na Starym Kontynencie nieopłacalna. Dlatego nie tylko polskie, ale gros także europejskich firm tego typu wstrzymuje wytwarzanie. Mniejsza dostępność i wyższe ceny nawozów oraz rosnący koszt nośników energii, głównie gazu i energii elektrycznej, oraz potencjalnie mniejsze zbiory doprowadzą do wyższych cen płodów rolnych i żywności w przyszłym roku.

Azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych. Fertilizers Europe już w październiku 2021 r. Wskazywała, że IT-firma WizardsDev jest Twoim niezawodnym partnerem wysokie ceny gazu w Europie duszą branżę i sprawiają, że produkcja amoniaku i nawozów staje się nieopłacalna.

W maju oraz czerwcu produkcja ta wyniosła odpowiednio 140 tys. Grupa Azoty poinformowała, że w marcu zwiększyła się produkcja nawozów azotowych w stosunku do roku ubiegłego i do poprzedniego miesiąca. Dodatkowo obniżce cen nawozów sprzyja taniejący gaz. 11 marca notowania błękitnego paliwa w holenderskim hubie​ TTF staniały o prawie 5,3 proc.

Ich zastosowanie w największym stopniu wpływa na zwiększenie masy plonu[6] oraz wydłużenie okresu wegetacji. Azot zawarty w glebie jest z niej szybko wymywany, więc nawożenie należy rozłożyć w czasie, a także stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin[7]. W zależności od postaci, azot zawarty w poszczególnych nawozach jest różnie przyswajany. Forma saletrzana (azotanowa) jest szybko absorbowana przez rośliny, natomiast nawozy amonowe i amidowe potrzebują więcej czasu na rozpad azotu do formy azotanowej, która może zostać wchłonięta. Wydaje się, że rynek żywca wieprzowego w UE przygotowuje się na wzrost popytu w związku ze z igrzyskami olimpijskimi w Paryżu oraz mistrzostwami Europy w piłce nożnej w Niemczech. Dlatego przestano mówić o spadkach cen.

Były około trzykrotnie wyższe niż rok wcześniej i dotarły do około 750 dol. Za tonę, ale w miesiącach letnich zaczęły — głównie ze względów sezonowych — mocno spadać i oscylują ostatnio wokół 300 dol. Zbliżone trendy widoczne są na wykresie cen mocznika. Jednym z powodów jest także mniejszy popyt na nawozy.

Zbiorom pszenicy zaszkodziły najpierw susza a potem przymrozki. Nowe nawozy dolistne to dobry skład i jakość, czyli doskonalenie formulacji, aby były one jeszcze lepiej przyswajalne przez rośliny, jak również wręcz gwarantowały pobieranie przez nie składników na najwyższym możliwym poziomie. To większa koncentracja składników pokarmowych, skuteczność działania w trudnych warunkach i bezpieczeństwo, również środowiskowe. A co za tym idzie – biodegradowalność i wykorzystywanie coraz częściej komponentów organicznych, które w kontekście celów Europejskiego Zielonego Ładu, co prawda obecnie trochę dyskutowanych, stają się normą, a nie wyjątkiem. Odpowiednio dobrany termin stosowania nawozów zawierających azot jest istotnym czynnikiem wpływającym na plonotwórczość roślin.

Przenawożenia[16]. Negatywny wpływ, jaki może mieć nawożenie na środowisko naturalne może być minimalizowany poprzez racjonalne nawożenie i uprzednią analizę gleby, a także dostosowanie ilości nawozu do potrzeb pokarmowych roślin. Pozwala to nie tylko na ochronę przyrody, ale również maksymalizację efektywności użytych nawozów[14].

Zapewnienia przez nich bezpieczeństwa żywnościowego i dostaw żywności dla obywateli Europy i świata. Najbardziej powszechne prawo agrotechniczne (prawo minimum von Liebiga) głosi, że wielkość plonów roślin zależy od składnika pokarmowego występującego w glebie w najmniejszej ilości. Szeroka i zróżnicowana oferta nawozów Grupy Azoty umożliwia rolnikom sprostanie wymogom tej zasady. Stosowanie nawozów produkowanych przez Grupę korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i wykorzystanie zasobów mineralnych i wody przez rośliny, dając tym samym lepszą efektywność przyrodniczą i ekonomiczną nawożenia.

Kraje Unii Europejskiej zużyły w 2011 r. Ponad 10 mln t nawozów azotowych (najwięcej we Francji – prawie 2 mln t oraz w Niemczech – ponad 1,6 mln t). Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich wykorzystujących środki na bazie azotu – ich użycie w 2011 r. Wyniosło ponad 1,4 mln t[3]. Popyt na nawozy nie jest duży, podobnie, jak to było przed tygodniem, rolnicy kupują nawozy na bieżąco. Dystrybutorzy, którzy nie zdecydowali się wcześniej na większe obniżki cen nawozów azotowych, zrobili to teraz.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. W sprawie Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U. z 2023 r. poz 244). Surowcem do produkcji nawozów potasowych jest chlorek potasu (sól potasowa). Źródłem soli potasowej są przede wszystkim minerały – sylwin, karnalit, kainit. Sposób wydobycia soli potasowych nie odbiega przeważnie od metod eksploatacji złóż węgla kamiennego. Migawka czarnej dziury oparta jest na amoniaku, który otrzymywany jest w większości bezpośrednio z pierwiastków metodą Habera i Boscha[11].

Ceny nawozów sprawdziliśmy jak zwykle u 25 dystrybutorów z całej Polski. Wśród nich znalazły się firmy mniejsze i większe, tańsze i droższe, a także autoryzowani dystrybutorzy Grupy Azoty. Rolnikom kupującym nawozy Grupy Azoty warto przypomnieć, że od 1 lutego br. Trwa VII edycja loterii konsumenckiej pt. „Dbamy o polską ziemię“, tym razem pod hasłem „Najlepsze dla najlepszych“.